Marjet Moorman

foto: Nina Sondagh

Marjet Moorman studeerde in 2010 af als theatermaker/ docent aan de Toneelacademie Maastricht. Sindsdien werkt zij als theatermaker, schrijver en docent. Marjet schrijft en maakt voornamelijk voorstellingen vanuit de belevingswereld van jongeren en zet vrouwelijk perspectief centraal in haar werk. Met theatermaker Nina Sondagh richtte Marjet theaterplatform Girls in Woods op waar zij samen artistieke leiding voeren. Girls in Woods ontwikkelt theaterproducties voor publiek vanaf 12 jaar. Marjet en Nina delen een fascinatie voor de zienswijze van jongeren op de wereld en een liefde voor grootstedelijke coming of age verhalen. Zij brengen het perspectief van deze generatie op de wereld tot uiting in producties, die bedding vinden in de samenwerking met jongeren.

Naast haar werk als theatermaker geeft Marjet o.a. workshops Storytelling en schrijft ze teksten voor verschillende organisaties via De Storytellingfabriek.