Marjet Moorman

foto: Nina Sondagh

Marjet Moorman studeerde af aan de Toneelacademie Maastricht. Sindsdien werkt zij als theatermaker, schrijver en docent. Marjet schrijft en maakt voornamelijk voorstellingen vanuit de belevingswereld van jongeren. Door een uitgebreide dialoog te voeren met de doelgroep ontstaan voorstellingen die nauw aansluiten bij haar publiek.

Met theatermaker Nina Sondagh richtte Marjet Girls in woods op. Een nieuwe theatergroep die producties maakt voor jongeren en jongvolwassenen. Girls in Woods zet vrouwelijk perspectief centraal en werkt aan nieuw repertoire waarin jonge vrouwen voluit vertegenwoordigd zijn.
Naast haar werk als theatermaker werkt Marjet als schrijver en geeft ze workshops storytelling vanuit Buro ROOD en de Storytellingfabriek.